ĐIỀU CHỈNH GIÁ CƯỚC TAXI LẦN 1 NĂM 2015

Taxi Group chính thức điều chỉnh giá cước Taxi bắt đầu từ ngày 27/1/2015

 Kể từ ngày 01/08/2014, giá xăng đã giảm liên tiếp 13 lần, và đến ngày 21/1/2015 giảm chỉ còn 15.670 đồng/lít. Căn cứ thực tế giá xăng dầu giảm, công ty thực hiện điều chỉnh giảm giá cước cụ thể như sau:


Giá cước áp dụng từ ngày 27/1/2015 như sau:

Giá cước

Đơn vị tính

(Vnđ)

Vios

(Vnđ)

Innova

(Vnđ)

Ghi chú

Giá mở cửa

1.000 đồng

12.000 đ

12.000 đ

 

KM tiếp theo

1.000 đồng

13.900 đ

15.200 đ

 

KM 33

1.000 đồng

11.000 đ

12.800 đ

 

Giờ chờ

1.000 đồng

20.000 đ/giờ